Als consument ben je binnen Europa goed beschermd. Wij zijn dan ook verplicht als webshop om informatie over retourneren en herroepingsrecht op onze website te vermelden. Intimtijd stelt klanttevredenheid als hoogste prioriteit. Bij vragen en of klachten neem dan altijd contact met ons op via ons mailadres info@intimitijd.nl of via ons telefoonnummer of whatsapp 06-2344714. We gaan dan samen met u op zoek naar gepaste oplossing. 

Retourneren en Herroepingsrecht 

Volgens de nieuwe consumentenwet heb je het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Dit recht geldt ook op onze producten in de aanbieding. Na annulering heb je nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd op dezelfde manier hoe de betaling is gedaan. Bij retournering van de bestelling zijn de kosten voor verzending voor de klant. Houdt daarin rekening met de gebruikelijke post.nl tarieven. De kosten voor verzending van een pakketje welke niet door de brievenbus past zijn € 6,95. Kijk voor de tarieven op www.postnl.nl.

Alleen de kosten voor het retour sturen van je huis naar de webwinkel zijn voor je eigen rekening. Wanneer je gebruik maakt van je herroepingsrecht, dan moet je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ons terug sturen. Om gebruik te maken van dit recht kan je het beste contact met ons opnemen via info@intimitijd.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding en ontvangst van uw retour terugstorten.

Je kan eventueel gebruik maken van het formulier voor herroeping: https://www.dropbox.com/s/2nz7sbiwiz3nc2e/modelformulier-voor-herroeping.doc?dl=1 

Klachtenregeling

Heb je een probleem met producten die je online gekocht hebt, dan kun je via deze site  een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting.

Algemene voorwaarden herroepingsrecht

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten: 
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

© 2012 - 2021 Intimitijd | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel